Přeskočit na obsah

Sdílená čajová zahrada v Gruzii

Sdílená čajová zahrada v Gruzii

Posláním gruzínské zahrady je produkce čistého čaje spolu s ohledem na kvalitu životního prostředí a zvyšování kvality života místních obyvatel.

Česká stopa v gruzínské čajové kultuře

Jedná se unikátní český projekt, který nám přináší skutečně čistý čaj vypěstovaný s maximálním ohledem na životní prostředí. Pro každého je čajová zahrada také příležitostí být čaji skutečně nablízku a projít si procesem vzniku sušeného čajového listu skutečně od samého začátku – kdy po dešti z čajových keřů trháme mladé čajové lístky a nakonec držíme v ruce misku s voňavým čajovým nálevem z vlastnoručně natrhaných, zpracovaných a usušených lístků nebo pupenů. To v sobě má aspekt, na který je kladen při prodeji čaje stále větší a větší důraz – čaj s jasným původem.

Gruzínské čajové poklady

Čajová zahrada v Gruzii má několik jasně viditelných a níže rozepsaných pokladů, které v sobě odráží celosvětovou snahu po 1) kvalitních potravinách, 2) zlepšení životního prostředí a 3) zvýšení kvality života lidí. Všechny tři body dohromady vedou k aktivitě, která ukazuje cesty, jak tvořit věci s ohledem na prostředí, ve kterém žijeme a která se stává motivací v podobné činnosti druhých.

Gruzínské zamědělství

Tradiční zemědělství, které v sobě zahrnuje ekologické zemědělství. Ačkoliv mnohé čajové zahrady aplikující tradiční zemědělství nevlastní certifikáty zaručující čaje vzniklé bez použití pesticidů, jedná se velmi často o produkci skutečně čistých a kvalitních čajů. Většinou se jedná rozlohou o malé zahrady, kde zemědělci používají přirozené metody kontroly škůdců, nebrání biologické rozmanitosti zadržující půdu bohatou na živiny a kultivují čajové keře přírodními hnojivy. Tento typ zemědělství předchází plantážní metodě zemědělství a jedná se o soubor dovedností vylepšovaných mnohdy po celé generace.

Čistá a zdravá půda znamená čistý a kvalitní čaj

Po pádu SSSR se gruzínský čajový trh zhroutil a o gruzínské čajové zahrady se dlouhá léta nikdo nestaral. A to byl vlastně nový začátek nebo lépe řečeno restart pro gruzínský čaj. A vyrovnat se světovému trhu s čajem je možné pouze se skutečně kvalitním čajem. Gruzie měla a má v tomto případě ideální startovní podmínky – mnoho let se o čajové zahrady nikdo nestaral a nikdo je ani chemicky nehnojil (nebyl k tomu důvod), což znamená, že čajové keře rostly a rostou ve zdravé půdě. Stačí se o ně správně postarat a lístky následně umně zpracovat tak, aby přinesly po všech stránkách chutný čajový nálev.

Jasný původ čajových lístků

Je to přesně tak, jak bylo uvedeno v druhém odstavci – v současnosti lidé stále více přestávají být benevolentní k tomu, co do svého organismu posílají. Je to ten bod zlomu, kdy mnozí světoví producenti musí přehodnocovat své strategie a hledat cesty k čaji a obecně produktům, které splňují určité požadavky na kvalitu a původ, neboť je vyžaduje stále větší procento lidí ve společnosti. Také jde o reakci vývozních států na stále přísnější podmínky dovozních států pro přijetí produktů, např. evropská legislativa pro limit maximálního množství reziduí (MRL) v potravinách patří k jedněm z nejpřísnějších. A pokud chceme naši jistotu o kvalitě čaje maximalizovat, pak je nutné mít dostatek informací o oblasti původu čaje a dodavateli. V samotném procesu distribuce čaje je ideální stav ten, když je v celém dodavatelském řetězci zajištěno, aby se čaj mohl kdykoliv dostat zpět k farmáři.

Zvyšování kvality života místních obyvatel

Jde o přidanou hodnotu celého projektu Sdílené čajové zahrady, kterou její existence a fungování přináší do regionu Gurie a lidem v něm žijících. Jedná se o pozitivní dopady shrnuté ve vyjádření Petra Siče, majitele čajové zahrady, pro magazín Lidé a Země: „Věříme, že díky naší „agroturistické atrakci“ turisty do této oblasti přivedeme a zvýšíme tak příjmy místních lidí, u nichž budou turisté bydlet a stravovat se. Nejpřímější pozitivní dopad bude mít ale projekt na lidi zaměstnané v čajové branži v Kvenobani, ať už v podobě získání zakázek či ve zlepšení jejich know-how především v oblasti zpracování čaje.“

Český čaj s příběhem

Sdílená čajová zahrada tvoří jedinečný příběh sypaného čaje vypěstovaného a zpracovaného českou rukou. Co tak nová čajová sorta – Český čaj? I přesto, že nám to neřekne nic o způsobu zpracování čajových lístků, vždy si pod tím můžeme představit shrnutí 5 výše napsaných odstavců.