Vizualizace časopisu

Níže představuje několik vizualizací přinášejících lepší představu o fyzické podobě časopisu. Budeme rádi za váš názor na výběr varianty titulní stránky, která může mít buď grafickou podobu nebo obsahovat jednu kvalitní fotografii ze světa čaje. Naším cílem byl čistý vzhled s decentní grafikou lehce odrážející hlavní téma časopisu –  tomto případě např. fialový list odkazuje na v Gruzii nově vznikající druh čaje.